top of page

VLADIMÍR KOPECKÝ

Autorské výstavy:

• 1970 Obrazy, Galerie Václava Špály, Praha

• 1989 Essener Glasgalerie (Mareš I), Essen

• 1990 The Azabu Museum of Arts and Crafts, Tokio

• 1994 Galerie Groeneveld, Almelo, Holandsko

• 1996 Studio Glass Gallery, Londýn

• 1997 Obrazy, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem

• 1999 Retrospektiva, GHMP, Městská knihovna, Praha

• 2000/01 Souborná výstava tvorby z let 1950 - 2000, Dům U Jonáše, VG Pardubice

• 2002 Sklo, Galerie výtvarného umění v Ostravě

• 2003 Jaký byl a je, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové Praha

• 2004 Obrazy a objekty, NG, Veletržní palác, Praha

• 2004/05 Obrazy, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

• 2014 Bouře a klid, Museum Kampa, Praha

• 2016 Dálky a póly, Muzeum města Brna – Špilberk, Brno

• 2017 Něco třetího mezi chaosem a řádem, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Vladimír Kopecký

Vladimír Kopecký (*1932) se na české a zahraniční scéně již více než 50 let prosazuje jako výjimečný sklářský výtvarník a malíř. Obě tyto jeho polohy jsou pro něj přirozené a s dychtivostí a chutí sobě vlastní je vytrvale prolíná a ohýbá do nevídaných poloh. Je absolventem ateliéru monumentální malby a skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesora Josefa Kaplického. Již na konci 60.let se výrazně prosadil jako inovativní malíř, který proslul těžkými geometrickými prvky ve svých obrazech, které maloval na ornamentální linolea. Tyto pilíře nebo trámy následně využívá v dalších médiích. Prolínají se tak celou jeho tvorbou jako určité břímě, které v nekonečných variacích vstupuje do jeho objektů a obrazů. S dravou elegancí pojímá své skleněné objekty ohromnými vrstvami barvy a sklo se pro něj stává malířským plátnem, které v ničem nešetří. Vladimír Kopecký sklo drásá a není pochyb, že jeho tzv. “ošklivé sklo” se stalo nejzazším pojetím exprese v tomto médiu. Stejně jako v bouřlivě expresivních obrazech a objektech se Kopecký dokáže proměnit do zcela odlišné polohy a tvořit na opačném pólu. Vrstvy barev a rozmáchlá gesta střídá přísnost linie a geometrických tvarů. Sklo najednou postrádá onu “ošklivost” a nechává vyniknout čistotě tvaru a optickým lomům světla v průhledech. Vladimír Kopecký je muž dvou tváří. Jeho dílo je tedy bouřlivě klidné.

bottom of page