top of page

LUBA BAKIČOVÁ

SPOLEČNÉ VÝSTAVY

2006 Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa, CZ

2008 Národní galerie, Veletržní palác, „ Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept“, Praha, CZ

2008 Galerie Minea, 8. festival uměleckého skla, Karlové Vary, CZ

2009 Galerie Minea, 9. festival uměleckého skla, Karlové Vary, CZ

2009 Univerzitní galerie, „Také sklo“, Plzeň, CZ

2009 Clam–Gallasův palác, Cena Stanislava Libenského, Praha , CZ, (katalog)

2010 Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa, CZ

2011 Glasmuseum Alter Hof Herding, Coesfeld–Lette, D

2011 Mezinárodní Bienále Skla, Strasbourg, F, (katalog)

2012 Czech Center, Prague Festival 2012– vyběr z předešlých festivalů, NYC

2013 Galerie Industra, „Sklo Versus“, Brno, CZ

2013 Industrial Gallery, „Střepy modernity /

Shards of Modernity“, Ostrava, CZ

2013 Galerie N, „Severská kombinace“, Jablonec nad Nisou, CZ

2013 Ehemaliges Mädchenschulhaus, „Zwieseler Kölbl“, Zwiesel, D

2014 Muzeum města Ústí nad Labem, „Sklo není jenom slovo“, Ústí nad Labem, CZ

2014 Dům U Minuty, Designblok 2014, FUD, UJEP, Ateliér Sklo / Openstudio, Prague, CZ

2014 Affordable Art Fair 2014, Hamburg, D

2015 Vitromusee Romont, Vitrofestival

2015, Romont, CH

2015 ART AND ANTIQUE, Hofburg, Vídeň , A (katalog)

2015 „Sklo nad Labem“, Sklářské muzeum, Nový Bor, CZ

2016 Czech design Week, Praha, CZ

2016 „Unlimited“, Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň, CZ

2016 „AHOY! GLASS ART“, České centrum, Praha, CZ

2016 „AHOY! GLASS AND DESIGN“, Galerie N, Praha, CZ

2016 „AHOY! GLASS DESIGN“, Glassimo, Praha, CZ

2016 16. Festival of Glass Art, Minea gallery–Carlsart, Karlovy Vary, CZ

2017 Galerie Tančící dům, „Za hranou skla“, autoři: Jiřina Žertová, Marian Karel, Vladimíra Klumparová, Vladimír Kopecký, Dana Zámečníková, Zuzana Kubelková, Jiří Liška, Vendulka Prchalová, Lukáš Novák, Praha, CZ, (katalog)

2017“ Young Glass“ 2017, Glasmuseet Ebeltoft, DK, (katalog)

2017“ Young Glass“ 2017 Glass Factory, Boda, SWE

2018“ Young Glass“ 2017, National Glass Centre, Sunderland, UK

2018 EX POST, Brno City Museum, CZ

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2009 Ostravské muzeum, „Bílek– sklo, Sokolová– malba, Bakičová–kresba“, Ostrava, CZ

2010 Novoměstská radnice, „Konstrukce– Destrukce“, společně s I. Bílkem, Praha, CZ

2011 Slovenský institut v Praze, Pražský festival skla 2011– „Sklo, beton a železo“ společně s I. Bílkem a I. Illovským, Praha, CZ

2012 Galéria Nova, „Deformation Zones“, společně s I. Bílkem, Bratislava, SK

2012 Gallery ‚t Walvis, „Bohemian Glass“, together with I. Bílkem, Schiedam, NL

2013 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, „Skloňování“ s I. Bílkem, Litoměřice, CZ, (katalog)

2014 Galerie Pokorná, „Plán B“, společně s I. Bílkem, Praha, CZ

2014 Východočeská galerie v Pardubicích, „2x sklo“, společně s I. Bílkem, Pardubice, CZ

2014 Glasgalerie Stölting, „The Expected Unexpected“, Hamburg, D

2016 „GLASS V NÁS“, Industrial Gallery, Ostrava, CZ

2017 Bellart gallery společně s I. Bílkem, Vídeň, A

2017 Nová síň, „Bez lesku“, společně s I. Bílkem, Praha, CZ

Luba Bakičová.jpg

Luba Bakičová (1985) je absolventkou ateliéru Skla Ilji Bílka na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Autorčina trojrozměrná díla mají rysy exaktního, objektivního experimentu. Metodicky prověřuje chování  materiálů, jejich vlastností v extrémních situacích a jejich fyzikální proměny často na bázi destrukce. V objektech využívá žáruvzdorných materiálů v kombinaci se sklem. Sklo přestává zde být reprodukčním materiálem a stává se v průběhu experimentu médiem, aktivně dotvářejícím autorčiny výtvarné záměry.

„Yes name“ je můj postoj vůči sklu. Každým novým skleněným objektem opatrně posiluji svoji důvěru k němu. Víra v dosavadní znalosti o jeho vlastnostech mne ujišťuje, že když vložím sklo do nekompletní otevřené formy, mohu v čase ovlivnit to, co by se o něco později nazývalo už katastrofou. Tento moment zastavení byl uchován. My pak zpětně můžeme vyčíst znaky celé dějové linie, které

se nejvíc ukrývají v detailech. Název „Yes name“ vznikl jako volné označení, které se s nadsázkou vymezuje vůči svému volnému protikladu „No name“ . Toto označení nesou také díla z různých důvodů. Zde se vzdávám možnosti využití verbální zkratky, nutné k přesné a snadné identifikaci objektu. „Yes name“ je zde otevřené pole individuálních interpretaci všeho viděného. V okamžiku, kdy já přiřadím mnou určené jméno, omezím váš zcela osobní postoj, utvářející se pomalým opatrným navazováním na vaše vlastní odstíny představ, prožitků a zkušeností. „Yes name“ má jméno, ale u každého z vás jiné, není vysloveným slovem, aby zůstal jen energií. Právě tou, která pomáhá ještě před vznikem všeho měnit myšlenky v podobu hmoty a hmotu pak obráceně v myšlenky.

bottom of page