top of page

VLADIMÍRA KLUMPAROVÁ

Autorské výstavy:

• 2013 Broft / Van der Horst Galleries, Hague, Netherlands

• 2012 Tajemství světla, Východočeská galerie, Pardubice, Czech Republic

• 2011 Heller Gallery, New York City, NY

• 2009 Imago Gallery, Palm Desert, CA

• 2008 Habatat Gallery, Tysons Corner, VA

• 2007 Marx Saunders Gallery, Chicago, IL

• 2006 SOFA Chicago – with Heller Gallery, Chicago, IL

• 2005 Marx Saunders Gallery, Chicago, ILGalerie Pokorná, Prague, Czech Republic 2004 SOFA Chicago – Heller Gallery, Chicago, IL Habatat Gallery, Boca Raton, FL (s Michaelem Pavlíkem)

• 2003 Vladimira Klumpar – Works from 1986 to 1998”, Chappel Gallery, New York City, NY

• 2003 Imago Gallery, Palm Desert, CA (s Michaelem Pavlíkem)

• 2002 Galerie Pokorná, Prague, Czech Republic (s Michaelem Pavlíkem)

• 2001 Heller Gallery, New York City, NY (s Michaelem Pavlíkem)

• 2000 SOFA Chicago – with Habatat Galleries, Chicago, IL (s Michaelem Pavlíkem)

• 2000 Habatat Gallery, Boca Raton, FL (s Michaelem Pavlíkem)

• 1999 Gallery Bershad, Somerville, MA

• 1998 Bohemian Gallery, Astoria-Queens, NY

• 1997 Sculpture and Drawings”, Drury Gallery, Marlboro College, Marlboro, VT

• 1993 Winds, Channels and Drops”, Canal Gallery, Holyoke, MA

• 1991 Heller Gallery, New York City, NYHolsten Gallery, Palm Beach, FL

• 1990 Sanske Gallery, Zürich, Switzerland

• 1989 Habatat Gallery, Chicago, IL

• 1988 Holsten Gallery, Palm Beach, FL

• 1984 Heller Gallery, New York City, NY

Vladimíra Klumparová

Vladimíra Klumparová (*1954) patří ke generaci žáků Stanislava Libenského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kteří pokračují v tradici tavené skleněné plastiky a vytrvale zkoumají a rozvíjí tvůrčí možnosti této techniky. Její práce vychází z prazákladních přírodních tvarů, u kterých je nám jako divákům pouze naznačena původní inspirace. Vše se odehrává v hádankách na hranici abstrakce a geometrických tvarů, které často splynou v hladký povrch. Vladimíra Klumparová nás nechává nahlédnout skrz masivní skleněnou hmotu svých objektů. Ta v sobě snoubí kontrast hutné a těžké materiality skla s lehkou barevností a přístupností zpracovaného záměru. Jsou to např. geometrické květy, které vzdáleně odkazují ke zjednodušeným kubistickým tvarům, nebo jiné abstrahované florální motivy, které připomínají mikroskopické klíčení nám neznámých druhů rostlin. Vladimíra Klumparová promyšleně pracuje s povrchem svých objektů. Některé jsou dokonale hladké a využívají průsvitu světla skrz různě silnou vrstvu skla, která tak mění intenzitu a škálu barvy, jiné jsou pojednány pravidelnými geometrickými strukturami, které při průhledech vytváří optickou iluzi. Díla Vladimíry Klumparové připomínají zasněnou krajinu plnou přírodních pračlánků, jakýchsi atomů, které nám jen připomínají, kterým směrem se jejich podoba jednou možná rozvine.

bottom of page